Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), objavljujemo listu s rezultatima oglasa za upis djece u Dječji vrtić Ciciban u pedagošku godinu 2022./2023. Prijave su pristigle putem web aplikacije e-Obrasci: Prijave za vrtiće (Grad Bjelovar – Otvoreni grad).

Dokument pronađite ovdje.