Roditelji koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić mogu se javiti tijekom cijele pedagoške godine

(sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ciciban)