Glazbeno-folklorna igraonica odobrena je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

writing-notes-hi

VAŽNOST GLAZBE U RANOM ODGOJU

Rano iskustvo djeteta od iznimne je važnosti za njegov daljnji razvitak. Ponavljanjem određenih aktivnosti razvijaju se dijelovi mozga, a ukoliko dijete ne izlažemo takvim aktivnostima moguć je kasniji neuspjeh u tim područjima. Na primjer, dijete s kojim se malo ili ni malo komunicira, kojemu se malo čita u ranoj dobi, moglo bi kasnije imati teškoće u svladavanju jezičnih vještina, tj. govora, čitanja i pisanja. Važnost kvalitetnih ranih iskustava naglašava se u svim razvojnim područjima – tjelesnom i psihomotornom, socio-emocionalnom, intelektualnom, razvoju govora i komunikacije te razvoju izražavanja i stvaranja. Te znanstvene postavke vrijede i za područje glazbenog izražavanja djeteta. Naime, djeca imaju urođenu sposobnost reakcije na glazbu koju stječu još za vrijeme razvoja u maternici – izloženi su ritmu, zvuku i pokretu (prenatalna medicina dokazala je da fetus čuje i da je osjetljiv na zvukove). Djetetova prirodna sklonost glazbi najizraženija je neposredno nakon rođenja.

Dijete zapravo uživa u ritmu i glazbi. Istraživanja su pokazala da rano uvođenje glazbe i glazbenih igara za djecu ima pozitivne posljedice na kasnije djetetovo opće učenje jer glazba pogoduje razvoju centara u mozgu koji su zaduženi za uspješnost u učenju. Glazbena iskustva povećavaju buduću sposobnost apstraktnog mišljenja, posebice u području prostornosti. Osim toga, pjesme, pokret i glazbene igre u ranom djetinjstvu predstavljaju neurološke vježbe koje pomažu djetetu da nauči obrasce govora i da razvije motoričke vještine.

Osobito dobro na djecu utječe klasična glazba. Slušanjem klasične glazbe jačaju se moždane veze koje se koriste za matematiku.

Predlažemo Vam da poslušate:

 • RIMSKI-KORSAKOV: BUMBAROV LET
 • STRAUSS: NA LIJEPOM PLAVOM DUNAVU
 • SAINT-SAENS: KARNEVAL ŽIVOTINJA
 • ČAJKOVSKI: ŠČELKUNŠČIK

 

PJEVAJTE, PLEŠITE, SVIRAJTE, SLUŠAJTE GLAZBU….jer sve to povoljno djeluje na razvoj Vašeg djeteta

Line_of_music

Specifični zadaci programa:

 • senzibiliziranje djeteta za folklorno područje izražavanja i djelovanja
 • stjecanje znanja, vještina i navika vezanih uz folklorno područje koje će djetetu omogućiti širenje repertoara doživljavanja i izražavanja
 • čuvanje i njegovanje folklorne baštine, osobito uže okoline u kojoj dijete živi (Bilogora)
 • razvijati u djeteta stvaralačka svojstva, osobito mogućnosti igre kroz ritam, rimu, pjesmu
 • razvijati i omogućavati djetetov izričaj kroz pokret i glazbu
 • razvijati motoriku, koordinaciju, gipkost u ritmu
 • razvijati sposobnost druženja s drugom djecom kroz igru i ples
 • razvijati u djeteta samostalnost, samopouzdanje i zadovoljstvo u vlastitoj aktivnosti
 • vrtićko okruženje učiniti mjestom za prepoznavanje, istraživanje i njegovanje različitih elemenata folklorne baštine
 • utjecati na razvoj plesnog,  likovnog, glazbenog stvaralaštva kroz aktivnosti bazirane na sadržajima tradicijskog nasljeđa

VODITELJICE GLAZBENO-FOLKLORNE IGRAONICE –  (odgajteljice, s položenim stručni ispit,om i dodatnom edukacijom  iz područja dječjeg foklornog stvaralaštva i izražavanja)