Zahtjev za pristup infomacijama

 

 Izvješće o provedbi  Zakona o pravu na pristup informacija  za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za  2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE ili možete popuniti naš ONLINE OBRAZAC.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Ciciban


Opći akti

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban – izmjene i dopune 2019

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban _2021

Statut Dječjeg vrtića Ciciban

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2020./2021.

Plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022.

Izmjena plana i programa rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022.

Kurikulum Dječjeg vrtića Ciciban – pedagoška godina 2021./2022.

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ciciban

 


Zakoni i pravilnici

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Zakon o ustanovama

Obiteljski zakon


Donacije

Donacija Raiffeisen banke


Rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

 

Sažetci sjednice UV pedagoška godina 21. 22

Sažeci sjednica – 2021. godina:

Sažetak 17. sjednice Upravnog vijeća Dječeg vrtića Ciciban

Sažetak 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

Sažetak 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

 

Sažeci sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban_2020