U suradnji Narodne knjižnice „Petar Preradović“ i Dječjeg vrtića Ciciban proveden je projekt Dinosauri.

Željeli smo istražiti što sve djeca znaju o dinosaurima i što bi željeli saznati iz različitih izvora znanja koji se nude u knjižnici.  Interes djece za ove pretpovijesne životinje nikada ne jenjava pa je sklop aktivnosti započeo čitanjem priče Za minutu, mama! (autori A.H. Benjamin i N. East) u parku pored Knjižnice. Suradnja s Ivanom Blažeković, mag. bibl. na svježem zraku u parku obogaćena je i malim kvizom za djecu koji je pratio jezične kompetencije djece. Proradom doživljaja nastali su kreativni likovni radovi koje su mentorirale odgajateljice Julija Perinović, Sandra Mikšec, Andreja Orešković, Andreja Akšić, Andrea Posavac i Sabina Raosavac.  Osim toga, željeli smo potaknuti roditelje na razgovor s djecom o dinosaurima pa je pripremljena online anketa u kojoj se traži roditelje da bilježe dječje izjave. Kroz ovaj pristup roditelji su vježbali vještine slušanja djece  te jačali komunikaciju s djetetom.

Rezultati ankete pokazali su da gotovo 85% djece pokazuje interes za temu dinosaura. Dvadesetak posto ispitanih roditelja izjavljuje da u Knjižnici redovito posuđuju građu iz tog područja. Dječje izjave o dinosaurima pružaju uvid u teorije koje djeca imaju o gotovo svakoj temi o kojoj se s njima razgovara. Mudro zaključuju da su „dinosauri živjeli prije puno godina, kada se nitko još tada nije rodio i nekada davno dok nisu živjeli ljudi“. Djeca lako pamte i govorno reproduciraju vrlo složene nazive dinosaura, znaju prehrambene navike ovih životinja (jedu biljke, meso, male životinje, kamenje), a znaju i gdje se mogu vidjeti dinosauri: u muzeju, na televiziji, u knjigama, ali uživo – nigdje. Djeca raspolažu i misaonim konstruktima o tome zašto su dinosauri nestali – „izumrli su kad je meteor udario u Zemlju i zamračilo se Sunce od prašine“. Roditelji su zamoljeni da potaknu dijete da izmisli kratku priču o dinosaurima te da je zapišu. Za kraj izdvajamo dvije:

„Dinosauri su živjeli pred puno, puno godina i onda je došlo more i tako da ih sada više nema. Mozda bi nas ljude i pojeli da ih ima sada. Zato bolje da ih nema.“

„Moj dragi Bodljo je moj prijatelj s kojim idem u šetnju kod svoje bake…ja Bodlji ispričam kako mi je bilo u vrtiću i naša šetnja traje dugo,  dugo…“

Izložba dječjih likovnih radova otvorena je za javnost grada Bjelovara na Dječjem odjelu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ od 20. rujna do 15. listopada 2021.

mr.sc. Branka Biketa Caktaš, DV Ciciban

Ivana Blažeković, mag.bibl., NK „P. Preradović“