Temeljem Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. ( HZJZ i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 5. studenoga 2021.) te  Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova  (Stožer civilne zaštite RH, 12. studenoga 2021.)

obavještavamo Vas da će Dječji vrtić Ciciban postupiti prema navedenim Uputama te u skladu s Odlukom, a sve u cilju zaštite zdravlja djece i zaposlenika Dječjeg vrtića Ciciban. Dakle, svi zaposlenici podliježu uvjetima:

  • dokaza o cijepljenju
  • dokaza o preboljenju bolesti COVID-19
  • testiranja

S obzirom da DV Ciciban ima zaposlene dvije zdravstvene voditeljice (bacc.med.tech.) te ima sve uvjete za provođenje testiranja osoba koje nisu cijepljene ili preboljele bolest, testiranje će se obavljati odobrenim testovima.

Troškove testiranja svojih zaposlenika snosi Dječji vrtić Ciciban.  

Prema točki IX. Odluke (Stožer civilne zaštite RH, 12. studenoga 2021.) roditelji i dalje mogu  dovoditi dijete u vrtić bez dokazivanja statusa o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, ali uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera (zaštitna maska za lice, dezinfekcija ruku i obuće na ulazu, kratkotrajno zadržavanje i održavanje fizičke udaljenosti od drugih roditelja ili zaposlenika ustanove).

Zahvaljujemo svim roditeljima koji se pridržavaju mjera i omogućuju zdravlje djece i zaposlenika.

 

Dječji vrtić Ciciban