IGRAONICA ZA RANO POTICANJE DAROVITOSTI

program je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

voditeljice: psihologinja  i odgojiteljice s posebnim edukacijama  u Centru za darovitost 

(odgajateljice, VŠS, položen stručni ispit, specijalizirane edukacije iz područja darovitosti)

 

baltazar

Dječji vrtić Ciciban igraonicom za potencijalno darovitu djecu slijedi suvremene spoznaje iz područja ranog odgoja. Naime, bitno je da se potencijalna darovitost uoči u što ranijoj dobi.

Mišljenja smo da obogaćena okolina i intelektualno izazovne aktivnosti dobro utječu na dijete stvarajući potencijale za kvalitetnije učenje bilo čega i u budućnosti. Znači, očekujemo da ćemo rezultate našega rada vidjeti i kasnije u školi pa i dalje, zapravo, očekujemo mnogo izvrsnih i sjajnih stvari od Vaše djece!

Darovita djeca imaju posebne potrebe koje su očituju u povećanim “apetitima” za znanjem, usvajanjem vještina te poticanjem razvoja njihove sposobnosti. Iznimno su osjetljivi na zanemarivanje svojih posebnih potreba i na okruženje koje ne potiče njihov razvoj.Ono što je zajedničko darovitim osobama jest neobičnost i izuzetnost, takve osobe mogu više i bolje od prosjeka.

Pedagozi i psiholozi definirali su darovitost kao skup urođenih osobina i sposobnosti koje pojedincu omogućuju dosljedno postizanje natprosječnih rezultata.

NEKE KARAKTERISTIKE DAROVITE DJECE:

  • lako uče
  • imaju smisla za humor
  • brzo uočavaju uzročno-posljedične veze
  • pokazuju sposobnost ne samo rješavanja problema, već i iznalaženja samih problema
  • mijenjanju okolinu, tj. okolinu prilagođuju sebi (upravo to je porijeklo svih izuma i postignuća u civilizaciji!)
  • radoznali su
  • nije im potrebna vanjska motivacija da bi se bavili aktivnošću koja ih zanima
  • pojavljuje se fasciniranost problemom ili područjem koje ih zanima (pr. djeca koja su “zaljubljena” u dinosaure i žele SVE naučiti o njima…)

IGRAONICA ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU

u Dječjem vrtiću Ciciban, odvija se u malim skupinama, u obogaćenom okružju kroz individualni pristup svakom djetetu. Bavimo se pokusima, radom na računalu, igramo se zahtjevnim igrama…

Igraonicu vode dvije odgajateljice s posebnom edukacijom za rad s potencijalno darovitom djecom u rad je uključena i psihologinja s posebnom edukacijom za darovitu djecu

 

Kaleidoscope_3