Zahtjev za pristup infomacijama

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 2022

Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća 2022.

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022

 Izvješće o provedbi  Zakona o pravu na pristup informacija  za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za  2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE ili možete popuniti naš ONLINE OBRAZAC.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Ciciban


Opći akti

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban – izmjene i dopune 2019

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ciciban _2021

Statut Dječjeg vrtića Ciciban

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ciciban

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2021./2022.

Plan i program rada Dječjeg vrtića Ciciban za pedagošku godinu 2022./2023.

Kurikulum Dječjeg vrtića Ciciban za razdoblje 2022.-2027.

 


Zakoni i pravilnici

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Zakon o ustanovama

Obiteljski zakon


Donacije

Donacija Raiffeisen banke


Rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

ZAKLJUČCI SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CICIBAN PEDAGOŠKA GODINA 2022./2023.

Zaključak s prve sjednice Upravnog vijeća 2022.23

Zaključak s druge sjednice Upravnog vijeća 2022.23

Zaključak s treće sjednice Upravnog vijeća 2022.23

Zaključak s četvrte sjednice Upravnog vijeća 2022. 23

Zaključak s pete sjednice Upravnog vijeća 2022.23

Zaključak sa šeste sjednice Upravnog vijeća 2022.23

 

 

Sažetci sjednice UV pedagoška godina 21. 22

Sažeci sjednica – 2021. godina:

Sažetak 17. sjednice Upravnog vijeća Dječeg vrtića Ciciban

Sažetak 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

Sažetak 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban

 

 

11. SJEDNICA UV ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI VRTIĆA

 24. listopad 2022. Odluka o cijeni smještaja djece u DV Ciciban

 

 

 

Sažeci sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban_2020