Program ranog učenja engleskog jezika

IGRAONICA ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

voditeljice igraonica: odgojiteljice sa edukacijom iz područja engleskog jezika i posebnim certifikatom

Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, a posebice na govorne sposobnosti i percepciju, Naime, prema istraživanju prof.dr.sc. M. Vilke (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, projekt Children and Foreign Languages), djeca predškolske dobi mogu učiti strani jezik jer „(…) iskoristit će se najpovoljnije razdoblje za usvajanje izgovora. Djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju svoj vlastiti jezik, jer postaju svjesna postojanja jezika kao fenomena. Etnocentrizam je mnogo manje prisutan u djece koja poznaju kulturu i običaje nekog drugog naroda i koja na taj način shvate da biti drukčiji ne znači biti lošiji." (Postignuća u teoriji i praksi predškolskog odgoja, zbornik radova, Opatija, 2003.).

Kraći program igraonice engleskog jezika ostvaruje odgajateljica predškolske djece, VŠS (položen stručni ispit) sa završenom dodatnom edukacijom u području engleskog jezika. Odgajateljica Andreja Akšić posjeduje FCE – First Certificate in English University of Cambridge International Examinationsšto odgovara statusu B2 Vantage prema Common European Framework. Također položila je dva najviša konverzacijska stupnja engleskog jezika. Osim toga, Andreja Akšić polazila je dodatnu edukaciju British Council – Language and Teaching Course for Nursery School Teachers.

Zašto engleski jezik u ranoj dobi?

  • senzibiliziranje djeteta za englesko govorno područje
  • pobuđivanje interesa za komunikaciju na engleskom jeziku
  • pobuđivanje razumijevanja i izražavanja na engleskom jeziku
  • stjecanje kompetencija vezanih za englesko govorno područje koje će djetetu omogućiti širi spektar doživljavanja i izražavanja
  • usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika kroz igru
  • kroz medij engleskog jezika razvijati djetetovu humanu, slobodnu osobu, znatiželju i stvaralački odnos prema svijetu
  • zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja
  • utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, razvijanje socijalnih vještina

 Peter_Pan