Online obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Dječji vrtić Ciciban
Podravska13
43000 Bjelovar

Vaši podaci:*
Adresa:*
E-mail:*

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:
Upišite način pristupa informaciji (odaberite nešto od ponuđenog): --- Neposredno pružanje informacije --- Uvid u dokumente i izrada preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju --- Dostava preslike dokumenta koji sadrže traženu informaciju --- Na drugi način (UPIŠITE KOJI)
Mjesto:
Datum:

Napomena: Dječji vrtić Ciciban ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

Prepišite znakove koje vidite na slici: