NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

U DJEČJEM VRTIĆU CICIBAN

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvaruju se sukladno programskoj orijentaciji Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

U programu rada ustanove posebna pozornost posvećuje se zdravstvenoj preventivi, skrbi i praćenju rasta i razvoja djece. Svako dijete posjeduje zdravstveni karton i na taj način osigurava se evidencija zdravstvenog stanja svakog djeteta. Nizom preventivnih mjera radi se na sprječavanju mogućnosti prijenosa infekcija među djecom. Svi zaposlenici su obvezni obavljati redovite zdravstvene preglede (higijensko-sanitarni pregledi,sistematski pregled i ostale zakonom predviđene preglede.)

Obroci se pripremaju u centralnoj kuhinji DV Ciciban. U sastavljanju jelovnika koristimo se normativima Zavoda za zaštitu majki i djece u Zagrebu i novim Prehrambenim standardom za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću. Novi prehrambeni standard izdala je Hrvatska udruga medicinskih sestara, a urednice su Ljiljana Vučemilović,viša medicinska sestra i Ljuba Vujić Šisler.

36

OKVIRNA STRATEGIJA ZA NJEGU, SKRB, RAST I RAZVOJ DJECE U DJEČJEM VRTIĆU CICIBAN

STANDARD

STRATEGIJA

NOSITELJI

DINAMIKA

Osigurati kvalitetnu prehranu (pripremu obroka) te utjecati da vrijeme i način uzimanja odgovara djetetovim potrebama i navikama

– planiranje i prilagodba jelovnika dobnim skupinama

– individualnim pristupom djetetu poštivati stvarne potrebe za kvalitetnim obrokom i unošenjem tekućine

– unapređivati osamostaljivanje i samoposluživanje te usvajanje kulturno-higijenskih navika, uz upotrebu adekvatnog pribora

– analize opaženog, instruktivni rad

medicinska sestra (zdravstveni voditelj), kuharica, odgajateljice pedagoginja

kontinuirano tijekom godine

Osigurati provedbu dnevne izmjene aktivnosti i odmora s unapređivanjem higijensko-zdravstvenim uvjetima

– osigurati djetetu san i odmor prema stvarnoj potrebi, uz ugodan ležaj i posteljinu te prikladnu odjeću i povoljne mikroklimatske uvjete (čist i prozračen prostor)

odgajatelji, zdravstveni voditelj, pedagoginja, spremačice

kontinuirano tijekom godine

Uključivanje u rekreativne programe većeg broja djece

– osigurati siguran i kvalitetan boravak na zraku, uz poticajne aktivnosti

– intenzivirati male dnevne tjelesne aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje zdravlja

odgajatelji, zdravstveni voditelj, pedagoginja

kontinuirano tijekom godine

Osiguranje i unapređivanje higijene unutarnjeg i vanjskog prostora

– omogućiti djeci boravak u čistom i zdravom okružju, uz razvijanje i jačanje ekološke svijesti

odgajatelji, pedagoginja, spremačice

kontinuirano tijekom godine

Praćenje rasta, razvoja i zdravlja djece

– sistematski pregled zubi s ciljem ranog otkrivanja karijesa

– preventivne mjere – pranje zubi

– zdravstvene tribine tematski vezane za pojedina razdoblja

– antropološka mjerenja i pravovremeno otkrivanje odstupanja

– informirane roditelja o zdravstvenom stanju djeteta

stomatolog

odgajateljice

pedijatar

zdravstveni voditelj

zdravstveni voditelj

jednom u godini

kontinuirano

ped. tribine za roditelje

jedanput godišnje

prema potrebi

VAŠOJ DJECI I VAMA

ŽELIMO

PUNO ZDRAVLJA!