Dječji vrtić Ciciban posebice njeguje suradnju s roditeljima. U skladu sa suvremenim pedagoškim načelima, vrata nešeg vrtića otvorena su za roditelje – prve odgajatelje svoje djece. Roditelji se rado uključuju u rad vrtića – najčešeće se odazivaju na prikupljanje neoblikovanog materijala, radionice za djecu, roditelje i odgajatelje, boravak u odgojnoj grupi i davanje konstruktivnih prijedloga za aktivnosti.

Suradnja s roditeljima odvija se kroz ove oblike:

a) svakodnevni razgovori s roditeljima prilikom dovođenja i odvođenja djece iz vrtića

b) tematski i komunikacijski roditeljski sastanci – pedagoške tribine:

c) druženja djece, roditelja i odgajatelja (pr. manifestacija Proljeće u Cicibanu)

d) radionice djece, roditelja i odgajatelja (pr. radionica za Dane kruha, izrada božićnog nakita, uskršnja radionica)

e) savjetovalište za roditelje s pedagogom, zdrav. voditeljem i defektologom/logopedom

f) suradnja pri prikupljanju radnog materijala za određene aktivnosti (pr. prikupljanje nestrukturiranog materijala)

g) rad na projektima – zajednički rad roditelja i djece

h) izdavanje tematskih letaka za roditeljeCD ROM-ova i ostalih materijala – pr. “Ja sam dobar roditelj”, “Ekološki odgoj”, Razvoj predčitalačkih vještina”, “Razvoj samostalnosti u djece”, „Prilagodba djece na život u vrtiću“, “Emocionalna inteligencija”, “Dječje zarazne bolesti”, …

 UNAPREĐENJE SURADNJE S RODITELJIMA:

Posebnost i unapređenje na području suradnje s roditeljima jest uvođenje inovacije savjetovališta roditelja putem e-maila. DV Ciciban bio je prvi vrtić u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji ima inernet stranice, a jedini smo  na širem području koji održavaju i elektronski oblik komunikacije s roditeljima. Povratne informacije roditelja na ovakav oblik suradnje su iznimno povoljne i potičuće za daljnje napredovanje u ovom području. Komunikacija s roditeljima putem e-maila naša je pedagoška inovacija na kojoj još uvijek radimo!