• Dječji vrtić Ciciban prvi je privatni vrtić na području sjeverozapadne Hrvatske (osnovala nas je fizička osoba prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi NN 10/1997 u rujnu 1999. godine)
 • prvi smo vrtić na ovome području koji je pokrenuo svoju internet stranicu (još 2002. godine)
 • od 2002. godine DV Ciciban ima projekt logopedskih tretmana za djecu korisnike redovitog 10-satnog programa. Vježbe vodi Sonja Maletić, prof.
 • Pokazujemo senzibilitet prema djeci s teškoćama u razvoju te ih sukladno mogućnostima integriramo u redovan odgojno-obrazovni rad.
 • Čuvamo i njegujemo tradiciju bilogorskog kraja (Cicibanovi folkloraši)
 • Bavimo se ekologijom i imamo svoj povrtnjak kojeg obrađuju djeca (od 2006.)
 •  Dobitnici smo Zlatne plakete-Grb grada Bjelovara za područje odgoja (2004.)
 • Dobitnici smo županijskog priznanja Plaketa Tihomir Trnski, 2009.
 •  U suradnji s Fotoklubom Bjelovar provodili smo eksperimentalni program «Fotografija u vrtiću" koji je prihvatio Hrvatski fotosavez
 •  Njegujemo ljubav prema kazalištu – često odlazimo u kazališta i ugošćujemo kazališta
 •  Bogata suradnja s roditeljima – bavimo se malim izdavaštvom za roditelje: izdajemo CD-e, letke, plakate, …
 • pedagoška inovacija – vrtić smo koji komunicira s roditeljima elektronskom poštom (višegodišnji projekt) 
 •  Dva puta smo sudjelovali na Nacionalnoj smotri projekata za ljudska prava i demokratsko građanstvo s projektom IMAM PRAVO ZNATI; voditeljice Svjetlana Kuserbanj i Branka Biketa Caktaš i projektom GLEDAM SVOJ GRAD BJELOVAR
 •  Izdali smo slikovnicu
 • GLEDAM SVOJ GRAD  BJELOVAR

autori: Anita Grünhut, Ivana Jurić, Branka  Biketa Caktaš, Miroslav Brletić

 

 •  od pedagoške godine 2006/2007. izdajemo Godišnjak Dječjeg vrtića Ciciban
 • odgajateljice DV Ciciban članice su HPKZ Ogranak Bjelovar
 • od 2000. godine provodimo manifestaciju Proljeće u Cicibanu (dani otvorenih vrata naše ustanove; obuhvaća višednevne aktivnosti – gostovanja stručnjaka i drugih zanimljivih gostiju, kazališne predstave, igre na otvorenom itd.)
 • često se odazivamo na humanitarne akcije ili ih sami organiziramo čime pokazujemo senzibilitet prema zajednici te razvijamo opće ljudske vrijednosti u radu s djecom
 • tradicionalno organiziramo božićnu priredbu koja je dio našeg programa za širu lokalnu zajednicu – odgajateljice priređuju program uz dolazak Djeda Mraza i podjelu poklona djeci
 • u Dječjem vrtiću Ciciban običaj je darivanje djece za blagdan Svetog Nikole – svako dijete korisnik bilo kojeg programa našeg vrtića dobiva slatki paket.
 • izdajemo kalendar DV Ciciban koji obuhvaća dječje likovne radove (u suradnji s Miroslavom Brletićem, prof.)
 • Ponudom posebnih programa Dječji vrtić Ciciban pokriva potrebe djece koja nisu uključena u redovan 10-satni program
 • Odgajateljice Ranka Margetić i Ivana Ribarić osvojile su prvo mjesto na likovnom najtječaju u sklopu eko sajma u Gudovcu (2010.)
 • Odgajateljica Svjetlana Kuserbanj, 2012. mentorirala je najuspješniji dječji likovni rad na likovnom natječaju Turističke zajednice “Volim Hrvatsku” (osvojeno 1. mjesto i 8 000,00 kn)
 • Odgajateljica Martina Kovač mentorirala je zajednički likovni rad nagrađen na likovnom natječaju "Radost slikanja glazbe" Hrvatske glazbene mladeži (Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Zagreb, travanja 2014.)
 • Odgajateljica Svjetlana Kuserbanj dobitnica je Nagrade za rani odgoj i obrazovanje “Vesna Grđan” pri Fondu Boža Tvrtković (2013.)
 • Uključeni smo u nacionalni program Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (jedan od 20-etak vrtića u provoj genereaciji nakon pilot projekta)
 • Certificirani smo vrtić za provođenje baby Signs programa s educiranog 70 % stručnog kadra
 • ravnateljica Senka Ivanušec je potpredsjednica Udruge privatnih vrtića SZ Hrvatske
 • ravnateljica Senka Ivanušec i pedagoginja mr. sc. Branka Biketa Caktaš članice su Upravnog odbora Fonda Boža Tvrtković te inicijatorice (uz Dijanu Matoš) prve nagrade za rani odgoj i obrazovanje u široj regiji.

 

Dječji vrtić Ciciban osnovan je i uspješno posluje prema svim zakonskim aktima Republike Hrvatske. Od 1999. godine bavimo se odgojem i obrazovanjem djece rane i predškolske dobi te ostvarujemo izuzetno dobru suradnju s Gradom Bjelovarom koji pokazuje senzibilitet prema predškolskom odgoju i obrazovanju (pedagoginja DV Ciciban mr. sc. Branka Biketa Caktaš članica je koordinacijskog odbora Gradovi/općine prijatelji djece, članica radne skupine za izradu Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara). Strukturom zaposlenih u potpunosti udovoljavamo najnovijim standardima struke, a i dalje se potiče cjeloživotno učenje. Cilj nam je unaprjeđivati standard i kvalitetu rada ustanove te razvojnim planom utjecati da DV Ciciban bude i ostane nezamjenjiv dio lokalne sredine.