Dječji vrtić Ciciban osnovala je Senka Ivanušec koja je ujedno i ravnateljica vrtića. S radom smo započeli u rujnu 1999. godine i od tada uspješno odgajamo, obrazujemo i skrbimo za ukupno dvije stotine i deset djece s područja grada Bjelovara (u redovitom 10-satnom programu odgoja, obrazovanja i skrbi djece predškolske dobi).

Odgojno obrazovni rad organiziran je u tri objekta:

 • matični objekt u Podravskoj ulici
 • područni objekt – jaslice u Mihanovićevoj ulici
 • područni objekt u Bachovoj ulici

U vrtiću organiziramo 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi, od navršenog dvanaestog mjeseca života do polaska u školu.

Osim redovitog programa, provode se posebni programi te programi javnih potreba:

 •  program Lego igraonice (posebni program odobren od MZOIS
 • program predškole (program javnih potreba RH, odobren MZOIS
 • program igraonice za potencijalno darovitu djecu (program javnih potreba, odobren od MZOIS
 • program za rano učenje engleskog jezika (posebni program odobren od MZOIS
 • program folklono-glazbene igraonice (posebni program odobren od MZOIS
 • program potpore roditeljstvu posebni program odobren od MZOIS
 • program rada s roditeljima djece rane i predškolske dobi " Vrtić -prijatelj djenja "prvi smo vrtić u Hrvatskoj

 

U radu Dječjeg vrtića CICIBAN povodimo se za poznatim geslom "Djeca prije svega"

– polazište nam je dijete, njegove razvojne potrebe i interesi.

Cilj nam je: očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima dječjeg razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Želimo pridonjeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života, a osobito poticati stvaralačke mogućnosti kao što su:

 • znatiželjan, aktivan, stvaralački odnos prema okolini
 • cjeloviti oblici opažanja i imaginacije
 • razvoj govora i drugih oblika ljudskog komuniciranja r
 • azvoj društvenosti, suosjećajnosti i drugih društvenih umijeća
 • senzibilitet za glazbu, poetsku riječ i različite druge oblike umjetničkog izražavanja

 

Suradnju s roditeljima pažljivo njegujemo jer priznajemo to da su RODITELJI PRVI ODGAJATELJI SVOJE DJECE. Pomažu nam da bolje upoznamo njihovo dijete, surađuju s nama na različitim projektima, družimo se, učimo jedni od drugih  i oplemenjujemo djetinstvo naše djece.

 

 

INOVATORI SMO NA PODRUČJU SURADNJE S RODITELJIMA: Prvi smo pokrenuli pedagošku inovaciju suradnje s roditeljima putem e-maila. Na tom projektu radimo od pedagoške godine 2005/2006. Od 2002. godine imamo aktivnu web stranicu vrtića.

DOBITNICI SMO PRIZNANJA GRADA BJELOVARA – Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» 2004. na području odgoja

DOBITNICI SMO PRIZNANJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE – Plaketa Tihomir Trnski, 2009. godine na području odgoja i obrazovanja

Ravnateljica vrtića Senka Ivanušec dobitnica je Zlatne plakete Grb grada Bjelovara za izuzetna postignuća u odgoju, 2009.