Djelatnici Dječjeg vrtića Ciciban

 • Osnivačica DV Ciciban: Fizička osoba
 •   DV Ciciban strukturom zaposlenika un potpunosti udovoljava Državnom pedagoškom standardu odgoja i obrazovanja (63/8, 90/2010)
 • Stručne suradnice

  •  pedagoginja
  •  logoped / defektolog
  •  psiholog (u radu s potencijalno darovitom djecom)
  •  zdravstvena voditeljica

 

 • Odgajateljice  – po svakoj odgojnoj skupini dvije  odgojiteljice sukladno odredbama DPS
 • administrativno računovodstveni radnik

 • Ekonom /domar

  Zaposlenici koji rade na poslovima prehrane, održavanja čistoće, pranja, glačanja (članak 38. Državnog pedagoškog standarda, 2008):