Djelatnici Dječjeg vrtića Ciciban

 • Osnivačica DV Ciciban: Senka Marija Ivanušec
 • Ravnateljica: Senka Marija Ivanušec
 • Stručne suradnice:

   

   

  • mr. sc. Branka Biketa Caktaš – pedagoginja
  • Sonja Maletić, prof. – logoped / defektolog
  • Mirjana Skukan, prof.-psiholog (u radu s potencijalno darovitom djecom)

 

 • Zdravstvena voditeljica:

   

   

  • Dalija Krnjak,  bacc.med.tech.

 

 • Odgajateljice (uključujući i zamjene za rodiljne dopuste):

   

   

  • Andreja Akšić
  • Ana Brletić Biketa
  • Sandra Bujan
  • Ivana Drenovac
  • Lucija Đipalo
  • Ivana Filipan
  • Anita Grünhut
  • Katarina Jakešević
  • Biljana Štajduhar
  • Martina Kovač
  • Senka Kuharski
  • Kristina Kunješić Fučijaš
  • Svjetlana Kuserbanj
  • Tajana Manjkas
  • Ranka Turkalj
  • Andreja Orešković
  • Julija Perinović
  • Andrea Posavac
  • Dijana Rajković
  • Ivana Ribarić
  • Adela Špeh
  • Sunčica Vrban
  • Ana Zubčić
  • Anamaria Željković Neralić

 

 • Tajništvo / računovodstvo:

   

   

  • Snježana Kovačević

 

 • Ekonom /domar:

   

   

  • Ivan Ivanušec
 • Zaposlenici koji rade na poslovima prehrane, održavanja čistoće, pranja, glačanja (članak 38. Državnog pedagoškog standarda, 2008):

   

   

  • Dijana Ćurić
  • Josipa Filipan
  • Katarina Gluhak
  • Magda Lukenda
  • Marijanka Kunješić Husar
  • Snježana Paurić
  • Snježana Rački
  • Martina Slavin
  • Mira Šimunović
  • Glušac Dragana