pripremila:
BRANKA BIKETA, prof. pedagogije, DV Ciciban 

· Osnivač teorije izbora i realitetne terapije je psihijatar – dr. William Glasser
· Rođen je u1925. u Clevelandu (Ohio, USA)
· Svoj doprinos dao je teorijom izbora i realitetnom terapijom 60-ih godina 20. stoljeća


iz teorije izbora nastala je REALITETNA TERAPIJA (psihoterapeutski smjer) i KVALITETNA ŠKOLA (alternativna vrsta škole)

Što je TEORIJA IZBORA?

 • teorija koja znanstveno objašnjava ponašanje ljudi.
 • ponašanje čovjeka je unutarnje motivirano, tj. ponašamo se na određeni način zbog zadovoljavanja svojih potreba te stoga IZABIREMO ponašanje kojim realiziramo svoje potrebe
 • osnovna je značajka ljudi da pokušavaju uspostaviti kontrolu nad okružjem u kojem žive
 • ljudski organizmi djeluju na vanjski svijet kako bi zadovoljili svoje potrebe i želje. Oni dobivaju input iz vanjskog svijeta i stvaraju output prema vanjskom svijetu
 • zbog toga je svako ponašanje SVRHOVITO- ono uvijek ima smisla za čovjeka koji se ponaša na određeni način
 • svako naše ponašanje je IZBOR – izabrali smo određeno ponašanje u datom trenutku kako bismo zadovoljili jednu ili više osnovnih potreba
 • čovjek je slobodno biće koje izabire svoja ponašanja
 • za razvoj dobrih međuljudskih odnosa važno je znati:MOŽEMO MIJENJATI SVOJE PONAŠANJE, ALI NE I PONAŠANJE DRUGIH LJUDI
 • kvalitetni odnosi temelj su duševnog zdravlja, a svako odstupanje od "normalnog" ponašanja upućuje nas na nekvalitetne odnose koje ta osoba ima sa svojom okolinom

Što je realitetna terapija?

 • to je metoda savjetovanja kojom se ljudima pomaže uspostaviti kvalitetnije odnose te otkriti djelotvornije načine upravljanja vlastitim životom
 • BITNO: u sadašnjosti MOŽEMO izabrati ponašanja kojima ćemo bolje nego ranije zadovoljavati potrebe i unapređivati kvalitetu života jer je uzaludno gubiti vrijeme baveći se prošlošću jer se ona ne može mijenjati
 • ALI UVIJEK MOŽEMO NEŠTO PODUZETI SADA ŠTO ĆE NAŠ ŽIVOT UČINITI BOLJIM I KVALITETNIJIM
 • DAKLE, možemo mijenjati samo sebe
 • Realitetna terapija usmjerena je na izbor djelotvornih ponašanja

Ključna pitanja realitetne terapija koja možemo primjeniti u bilo kojoj situaciji i sami na sebi su:

1. Što želim? (Želja) 
2. Što radim da dobijem to što želim? (Radnja) 
3. Donosi li mi ono što radim to što želim? (Evaluacija) 
4. Što još mogu učiniti? (Plan) 
Ž – R – E – P


Ljudske potrebe

 • Potrebe su univerzalne te uz naše želje služe kao motivatori ili izvori ponašanja.
 • W. Glasser kaže:
  «Potrebe su genetske upute za sva ljudska bića – svi ih posjedujemo, a želje su posebne i jedinstvene za svaku osobu»
 • svako naše ponašanje proistječe iz težnje da zadovoljimo naše potrebe:  

POTREBA ZA PREŽIVLJAVANJEM 
LJUBAV 
SLOBODA 
MOĆ 
ZABAVA

Sve ove potrebe su jednako važne i moraju biti zadovoljene da bismo se osjećali dobro


Što je kvalitetna škola?

 • škola bez prisile
 • učenici, profesori i roditelji zadovoljavaju svoje psihičke potrebe u školi i školu vide kao sretno mjesto
 • poučava se koristan curriculum, važan za životne vještine
 • odnosi u kvalitetnoj školi temeljeni su na povjerenju i uvažavanju
 • učenici koriste maksimum svojih potencijala

!!!!! SVE OVO PRIMJENJUJE SE I NA VRTIĆE KOJI U VELIKOJ MJERI PRIMJENJUJU IDEJE KVALITETNE ŠKOLE i REALITETNE TERAPIJE


PRIMJENA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM 
RADU u ranom odgoju i obrazovanju 

 • prevladavajuća ideja je da djecu od najranije dobi treba učiti kako primjenjivati "dobre, skrbne" navike kako bi izgrađivali kvalitetne odnose s drugim ljudima sada, ali i kasnije u životu
 • djecu je potrebno UČITI o skrbnim navikama, ČINITI skrbne navike (živjeti ih i primjenjivati) i ODGAJATI ih u okružju skrbnih navika
 • skrbne navike izgrađuju odnose, a ubojite ih ruše

UVIJEK IMAMO IZBOR!

slušanje

podržavanje

ohrabrivanje

poštovanje

vjerovanje

prihvaćanje

pregovaranje

ILI

kritiziranje

okrivljavanje

žaljenje

prigovaranje

prijetnja

kažnjavanje

potkupljivanje

zadobivanje kontrole  

tweety-01

 • potrebno je razvijati odnose s djetetom – dijete nas polako uvodi u svoj svijet kvalitete
 • bitno je znati da dijete usmjerava svoje ponašanje prema sebi, tj. zadovoljava svoje potrebe

Glasserovo viđenje odgoja:

– raditi ZA/UMJESTO djece 
– raditi PREMA djeci: prosuđivanje, nagrade, kazne – djeci daju poruku MI ZNAMO NAJBOLJE 
– raditi ZAJEDNO s djecom 
– pustiti djecu SAME – uz dogovorno određivanje granica dopuštenog