LOGOPEDSKE VJEŽBE U DJEČJEM VRTIĆU CICIBAN

Sonja Maletić, prof. – logoped i defektolog

vanjski stručni suradnik od 2002. godine

kids1

 Stručnjaci Dječjeg vrtića Ciciban, pažljivim promatranjem djece korisnika vrtića, uočili su značajan postotak djece predškolske dobi koja imaju poteškoće ugovorno-jezičnoj komunikaciji. Budući da su rane godine djetinjstva iznimno bitne za oblikovanje, pa tako i oblikovanje komunikacije, odlučeno je da će vrtić Ciciban angažirati stručnjaka logopeda za konituniranu logopedsku terapiju.

Sonja Maletić, prof. logoped i defektolog (VSS) vodi kabinet za Privatnu logopedsku djelatnost u Bjelovaru, a iza nje stoji uspješna karijera od 16 godina pomaganja djeci i mladima u prevenciji, otkrivanju, dijagnosticiranju i terapiji verbalnih i/ili neverbalnih komunikacijskih poremećaja (jezik, govor, glas). Profesorica Maletić u Dječjem vrtiću Ciciban radi kao vanjski stručni suradnik logoped / defektolog od 2002. godine. U ukupnoj populaciji djece korisnika redovitog cjelodnevnog programa, logopedica, odgajateljice, pedagoginja i ravnateljica vrtića Ciciban, detektiraju oko 15-25% djece s poteškoćama govorno-jezične komunikacije koja se uključuju u kontinuirani logopedski tretman za vrijeme boravka u vrtiću, a koji je za roditelje potpuno besplatan. Na ovaj način Dječji vrtić Ciciban izašao je ususret roditeljima korisnicima svojih programa – roditelji izbjegavaju dugo čekanje na red kod stručnjaka, nemaju obvezu odvoženja i dovoženja djeteta, a također je značajno i to što vrtić Ciciban ne naplaćuje uslugu logopedskog tretmana roditeljima.

sonja

 Sonja Maletić, prof.


U logopedski tretman kod Sonje Maletić, prof. uključuju se djeca nakon navršene četvrte godine života. Rad se odvija u dva objekta – u centralnom objektu u Podravskoj ulici i područnom objektu u Bachovoj ulici. Najčešće dijagnosticirana teškoća je dislalija – nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova, a javlja se u vidovima:

  1. omisije – ispuštanje glasa
  2. supstitucije – međusobna zamjena glasova
  3. distorzije – iskrivljen način izgovora glasova

Osim djece s uočenim poteškoćama izgovora pojedinih glasova, u tretman su uključena i djeca s posebnim potrebama. Prednost ovakvog načina rada je osiguravanje kontinuiranosti terapije tijekom cijele godine. Sonja Maletić, prof. njeguje i suradnju s roditeljima čija angažiranost i rad s djecom u obiteljskom domu garantira efektnost logopedskog tretmana. Mišljenja smo da rana intervencija donosi odlične rezultate i da djeca kroz igru brzo napreduju. Važno je istaći da je ovakav rad preventiva za uspješno svladavanje čitanja i pisanja u osnovnoj školi. Osim toga, Dječji vrtić Ciciban zapošljavanjem stručnih suradnika u potpunosti zadovoljava i novi Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008). Logoped kao vanjski stručni suradnik sudjeluje u timskom radu Dječjeg vrtića Ciciban i oplemenjuje odgojno-obrazovnu stvarnost koju nudimo djeci u našem vrtiću.

 pripremila Branka Biketa Caktaš.